Friday, 13 January 2012

Semanis Ukhuwwah Pelajar Tingkatan 1, Tahun 2012

Semanis Ukhuwwah Pelajar Tingkatan 1 merupakan program program orientasi bagi pelajar Tingkatan 1, di bawah anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling  dan Jawatankuasa Peningkatan Sahsiah dan Akademik Tingkatan 1.

Program ini telah diikuti oleh seramai 120 orang pelajar dan telah berlansung dari 10 - 13 Januari 2012 (Selasa - Jumaat) merupakan satu program tahunan sekolah sebagai persediaan menghadapi suasana baru pembelajaran di sekolah menengah.
Semoga program ini dapat meningkatkan daya kepimpinan dan kerjasama dalam kalangan pelajar tingkatan 1 dan seterusnya memupuk akhlak yang baik, berbudi pekerti mulia, berdisiplin, beradab serta menerapkan nilai-nilai murni dalam diri pelajar.

No comments:

Post a Comment

Recent Posts